Inbound marketing je poměrně nový marketingový směr, který se soustřeďuje na přitahování potenciálních zákazníků k firemní nabídce a na jejich následnou přeměnu ve spokojené zákazníky.

 

Tradiční marketing většinou křičí nabídku směrem k vybrané cílové skupině pomocí masové komunikace (TV reklamy, rádio, tištěná inzerce, online bannery atp.) a doufá, že v publiku zaujme nějaké potenciální zákazníky. Tyto tradiční marketingové metody jsou rušivé a v posledních letech ztrácí na účinnosti, nehledě na nízkou návratnost investic.

 

Inbound marketing oproti tomu zaujímá zcela opačný postoj. Trpělivě vyčkává až potenciální zákazník sám vystoupí z davu a sám si vyžádá informace o firemní nabídce.

 

Takovýto zákazník je pak pomocí hodnotného obsahu, SEO a reklam ve vyhledávání přiveden na kvalitní webové stránky, kde je motivován k provedení konverze a dále navigován směrem k dokončení nákupu (nebo k jiné požadované akci).

 

 

INBOUND MARKETING POMÁHÁ FIRMĚ I KUPUJÍCÍMU 

Firmě pomáhá tím, že její produkty dostane před tu správnou skupinu lidí v ten správný moment. A kupujícím pomáhá najít odpovědi a řešení, které hledají.

  

PRO KOHO JE INBOUND MARKETING VHODNÝ?

Inbound dokáže stejně dobře posloužit jak B2C tak B2B organizacím.

 

Ovšem maximální výsledky přinese firmám, jejichž produkty svým charakterem vyžadují uvážení a vyhodnocení řady informací před provedením nákupu.

 

Proto je inbound vhodný například pro výrobní a technologické firmy s delším nákupním cyklem.

 

 4 FÁZE INBOUND MARKETINGU

  1. Přivedení
  2. Konverze
  3. Uzavření obchodu
  4. Poprodejní péče
 
metodologie inbound marketingu 

PŘIVEDENÍ

Prvním krokem inbound marketingové strategie je vytvoření systému, který bude na vaše webové stránky stabilně přivádět kvalitní návštěvníky. Tedy takové návštěvníky, kteří již hledají vaše řešení na internetu.

 

KONVERZE

Je jasné, že přivádět na web návštěvníky samo o sobě nestačí. Návštěvník na webu musí jednak najít obsah, který hledá a jednak musí být veden k provedení nějaké akce (konverze). Konverze nám pomůže zjistit, v jaké fázi nákupního cyklu se potenciální zákazník nachází i jestli je vhodný pro další zpracování.

 

UZAVŘENÍ OBCHODU

Jakmile se návštěvník (cizinec) identifikuje pomocí konverze jako potenciální zákazník, je potřeba s ním dále pracovat a s využitím nashromážděných dat ho postupně vést k dokončení obchodu.

 

POPRODEJNÍ PÉČE

Dobrá práce! Z cizince je nyní zákazník. Zboží předáno, služba dokončena, peníze jsou na účtu. Hotovo…

 

Ne, ne, ještě nekončíme. O zákazníky se přeci musí pečovat! Proto s nimi nesmíme ztratit kontakt a nesmíme je nechat vychladnout.

 

Pamatujte, že spokojený zákazník se rád vrací. A spokojený zákazník u vás také utratí více, zůstane s vámi déle, řekne o vás svému okolí a stane se vaším promotérem.

 

Průvodce inbound marketingem ke stažení