Na této stránce se dočtete o našich zásadách ochrany osobních údajů i tom, jak nás ohledně vašich dat kontaktovat.

 

Společnost Buldok Marketing s.r.o. se zavazuje dodržovat zákony České republiky upravující ochranu a zpracování osobních údajů a stejně tak legislativu EU v podobě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). Pokud se chcete dotázat, jak vaše data zpracováváme, uchováváme a ochraňujeme ve firmě Buldok Marketing s.r.o., neváhejte nás kontaktovat:

 

Korespondenční adresa:
Buldok Marketing s.r.o.
Ostende 87/2
290 01 Poděbrady

 

E-mail:
info@buldok-marketing.cz

 

Jako většina firem i my sbíráme a uchováváme data, která jsou nám předána při poskytování našich služeb. Službami se myslí – placené služby a produkty, distribuce vyžádaných informací (obchodní nabídky, kalkulace, novinky, materiály ke stažení atp.), odpovědi na dotazy a poptávky z kontaktních formulářů či e-mailové komunikace. Ze všech forem této komunikace se můžete kdykoliv odhlásit nebo můžete požádat o kompletní smazání vašich dat z naší databáze.

 

Za účelem navázání obchodní spolupráce s firmou Buldok Marketing s.r.o. budeme sbírat, uchovávat a používat část vašich osobních údajů. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro vedení obchodního vztahu s vaší firmou a pro poskytování produktů a služeb, které u nás poptáváte.

 

Ve chvíli, kdy projevíte zájem o naše produkty či služby, vyžádáme si vždy váš souhlas se shromážděním a zpracováním vašich osobních údajů. Nedodání potřebných dat a/nebo souhlasu s jejich zpracováním může vést k tomu, že vám nebudeme schopni naše produkty či služby poskytnout.

 

V rámci obchodní spolupráce budeme obvykle potřebovat některé nebo všechny následující údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailovou adresu,
 • název společnosti,
 • adresu společnosti,
 • telefonní číslo,
 • IP adresu,
 • IČ,
 • DIČ.

 

Zároveň můžeme monitorovat a zaznamenávat vzájemnou elektronickou komunikaci v CRM systému, abychom mohli vylepšovat kvalitu našeho zákaznického servisu a poskytovaných služeb.

 

Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou být převedeny mimo Evropský hospodářský prostor, jelikož ke zpracování a uchování těchto dat využíváme zahraniční společnost – HubSpot, Inc, která má datová centra v Evropě i Americe. Z hlediska ochrany vašich dat však nedochází k žádnému riziku jejich ztráty či zneužití. HubSpot je držitelem certifikátu Privacy Shield, který zajišťuje, že při přenosu osobních údajů z EU do USA budou dodržena odpovídající bezpečnostní opatření a záruky.

 

Jak a kde s vašimi daty pracujeme

 

Cookies

Cookies nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky tak, aby návštěvníci při jejich procházení získali požadovaný dojem. Díky nim vám také můžeme poskytovat lepší obsah, který je pro vás relevantní a sdílet s vámi důležité informace. Ze sledování cookies se můžete vždy odhlásit.

 

Direct marketingová komunikace

Naším cílem je vytvářet zajímavé a relevantní marketingové informace, které sdílíme s těmi, kteří si tyto informace vyžádali nebo nám dali svobodný souhlas s jejich zasíláním. Odhlášení z této komunikace můžete provést kdykoliv budete chtít.

 

Pokud jste se přihlásili k odběru naší direct marketingové komunikace, využijeme vámi poskytnuté údaje k tomu, abychom vám mohli podat informace o našich produktech a službách, které by vás mohly zajímat. Kromě informací o našich produktech a službách vám můžeme předat také informace o produktech a službách jiných firem. Ovšem v žádném případě nebudou vaše data s těmito firmami sdílena.

 

Abychom mohli naše e-mailové zprávy udělat zajímavější a relevantnější, dostáváme potvrzení v momentě, kdy od firmy Buldok Marketing s.r.o. otevřete e-mailovou zprávu (v případě, že vaše zařízení tuto funkci podporuje).

 

Z naší direct marketingové komunikace se můžete kdykoliv odhlásit. Odhlásit se můžete pomocí tlačítka “Odhlásit” ve spodní části každé komunikace nebo nám napište zprávu na e-mail info@buldok-marketing.cz.

 

Odkazy na stránky jiných firem a poskytovatelů

Na našich stránkách či v našich firemních materiálech můžeme odkazovat na stránky jiných firem a poskytovatelů. Mějte na paměti, že přestože na tyto stránky odkazujeme, nemáme nad nimi žádnou kontrolu a neneseme tak žádnou zodpovědnost za data na těchto stránkách poskytnutá.

 

Vždy se proto seznamte se zásadami ochrany osobních údajů uvedených na konkrétních stránkách třetích stran.

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právní základ pro shromažďování a zpracování osobních údajů bude záviset na příslušných osobních údajích a konkrétním kontextu, ve kterém je shromažďujeme. Za normálních okolností sbíráme jen ty osobní údaje, ke kterým máme váš souhlas – osobní údaje budeme například potřebovat pro vytvoření obchodní smlouvy nebo v jiných případech, kdy pro jejich zpracování existuje legitimní účel, jemuž jsou ovšem nadřazeny vaše zájmy týkající se ochrany osobních údajů či základní práva a svobody.

 

V některých případech můžeme mít také zákonnou povinnost od vás osobní údaje shromáždit.

 

Pokud budeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje pro legitimní účely, bude to zejména ze čtyř důvodů:

 1. Jste náš zákazník a vaše data zpracováváme, abychom vás mohli informovat o našich produktech, službách a informacích o naší firmě, inbound marketingu a partnerech.
 2. Vaše data zpracováváme pro obchodní účely – např. vytvoření obchodní nabídky, odpověď na poptáku, odpověď na e-mailovou komunikaci či direct marketing.
 3. Projevili jste zájem o naše služby, HubSpot nebo inbound marketing prostřednictvím online aktivit například online formulářem nebo stažením obsahového materiálu. Vaše data zpracováváme, abychom mohli reagovat na váš zájem a dále vás informovat o naší nabídce.
 4. Jste potenciální zákazník, o kterém jsme přesvědčeni, že by mohl mít zájem o naše produkty, služby a informace o naší firmě, inbound marketingu, HubSpotu a partnerech.

 

Svůj souhlas můžete odebrat pomocí odkazu “Odhlásit” v každé naší komunikaci, e-mailem na info@buldok-marketing.cz, nebo telefonicky +420 775 344 950.

 

Jak dlouho budeme vaše data uchovávat?

Vaše data uchováváme pouze tak dlouho, jak si myslíme, že je nezbytně nutné.  O jejich smazání nás však můžete kdykoliv pořádat.

 

Tam, kde je to možné, přistoupí společnost Buldok Marketing s.r.o. k vymazání osobních údajů, které již nejsou dále potřeba z důvodu zániku účelu, pro který byly údaje zpracovány a uchovány, nebo v případě, že odeberete váš souhlas s jejich zpracováním a uchováním.

 

Délka uchování některých údajů a dokumentů je upravena platnou legislativou, kterou se společnost Buldok Marketing s.r.o. řídí.

 

V rámci GDPR máte právo blokovat další zpracování vašich osobních údajů nebo požádat o jejich vyjmutí či odstraněn. Toto právo na smazání je také známo jako “právo být zapomenut”.  Aby měl správce povinnost zlikvidovat osobní údaje, musí být splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • subjekt údajů odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Obecného nařízení.

 

Sdílení dat s dalšími správci a zpracovateli

Vaše data s dalšími správci ani zpracovateli nesdílíme, pokud nás k tomu nenutí právní důvody (jako například prevence proti podvodům atp.). Vaše data třetím stranám předáme pouze s vaším výslovným předchozím souhlasem nebo v případě, kdy nám to nařídí zákonné instituce.